Het Zorgleefplan: cliëntgericht en pragmatisch werken

Zorgverleners willen cliëntgericht en pragmatisch werken. Elektronisch registreren moet dat niet in de weg staan, maar bevorderen. Gebruikersvriendelijkheid, geen overbodige handelingen, zelfcoderend via een krachtige thesaurus en informatief: dat zijn voor Cormel IT Services de sleutelwoorden van een goed Zorgleefplan.

Bij de ontwikkeling van het Zorgleefplan is Cormel IT Services uitgegaan van ondersteuning van zowel intra- als extramurale cliënten. Met QIC heeft u een keuze: het systeem ondersteunt zowel de vier domeinen van Actiz met SFMPC-codering als het Omaha-classificatiesysteem. Met QIC voldoet u aan de Normen voor verantwoorde zorg en aan de Omaha-supportrichtlijnen.

De thesaurus kan via de invoer van een zoekterm zorgleefplannen coderen en voorstellen doen voor doelen en acties op basis van de zorgvraag. De thesaurus zorgt daarbij voor eenheid van taal, zodat bijvoorbeeld zowel diabetes als suikerziekte worden herkend en bijbehorende doelen en acties worden aangeboden. QIC zorgt ervoor dat de informatie geautoriseerd en beveiligd beschikbaar is voor de zorgverleners die een multidisciplinaire verantwoordelijkheid dragen voor de cliënt.

De cliëntgerelateerde informatie die QIC verstrekt, draagt bij aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven van de cliënten die toevertrouwd zijn aan uw zorginstelling.