Totaal workflowmanagement met QIC

Minimale administratieve belasting van de zorgverlener (en de manager en bestuurder) en maximale voorziening van relevante informatie: dat is het uitgangspunt bij de procesondersteuning in QIC.

Communicatie en berichten worden met standaarddocumenten en verzendlijsten verwerkt en verstuurd en daarbij automatisch gevuld met gegevens uit QIC. Dit geldt ook voor cliëntrapportages (zorgbegeleidingsplan) en signaleringen hierop. Taken, overzichten en berichten worden automatisch verzonden bij vooraf bepaalde omstandigheden (triggers). Er is een distributiesysteem voor overzichten en andere informatie die planmatig beschikbaar moet zijn voor zorgverleners of bestuurders. Waar mogelijk worden beslissingsondersteunende middelen ter beschikking gesteld. Dit is onder andere terug te vinden in de signalering bij de roostering en automatische planning.

Totaal workflowmanagement met QIC geeft ook antwoord op de vraag: doen we wat we met de cliënt en andere stakeholders afspreken binnen de daarvoor gestelde termijn en binnen de kaders van het mandaat? Dit gebeurt onder meer door:
• op basis van uw proces taken aan te maken en deze op takenlijsten van (groepen) medewerkers zetten.
• procesanalyse: wie komt afspraken niet na, moet iemand aangesproken worden of moet het proces aangepast worden?
• kwaliteitsmeting.