QIC maakt planning en roostering simpel

Door de toegenomen concurrentie en verandering in de regelgeving is een enorme prijsdruk ontstaan die vraagt om meer efficiency. Tegelijkertijd is er een mismatch aan het ontstaan tussen de beschikbare professionals en hun competenties en de zorgvraag van de cliënt. Om deze uitdagende omstandigheden het hoofd te bieden, is een goede tactische en operationele aansturing van het primaire bedrijfsproces van cruciaal belang. 

De QIC MPX Capaciteitsplanner vereenvoudigt en verhoogt de kwaliteit van het roosterproces voor zorgorganisaties op zowel operationeel als tactisch niveau, zodat roosteraar én organisatie goed onderbouwde beslissingen kunnen nemen. Het uitgangspunt is roosteren op basis van de zorgvraag met een zo hoog mogelijke continuïteit en kwaliteit voor de cliënt, medewerker en organisatie. Doordat het rooster als input dient voor de planning, ligt hier de basis voor de continuïteit.

Download de brochure QIC Capaciteitsplanner