Uw cliëntgegevens altijd binnen handbereik

Binnen QIC heeft u de beschikking over een cliëntbasisregistratie en declaratiemodule voor zowel intra- als extramurale cliënten en DBC-cliënten. De zorgmonitor bewaakt dat de afspraken met de cliënt de indicatie niet overschrijden. Met de CRM-module kunt u de cliënt vanaf het eerste contact tot aan het einde van de zorg volgen.

Cliëntbasisregistratie en declaratiemodule inclusief AZR-koppeling
Voor optimaal gebruiksgemak en gewaarborgde betrouwbaarheid van gegevens is een geïntegreerd systeem binnen één applicatie de beste oplossing. Het zorgregistratiesysteem van QIC ondersteunt het primaire proces voor zowel intra- als extramurale zorg.
• Eenmalige registratie van gegevens van cliënten en medewerkers met controle op dubbele invoer.
• Registratie van NAW-gegevens, indicaties, diensten, producten en relaties.
• AZR-berichtenverkeer wordt volledig ondersteund (zoals MUT, MAZ en AW319).
• Declaratie en facturatie wordt ondersteund en standaardkoppelingen met financiële applicaties zijn voorhanden.

ZZP-monitor en zorgarrangementen
De ZZP-monitor is een belangrijk instrument om de uitgaven en inkomsten te controleren en in balans te houden. Hij bewaakt de kosten van de geboden zorg per cliënt, afdeling, locatie en bedrijf. De ZZP vormt de input voor het zorgarrangement, zorgplan, het rooster (vraaggestuurd roosteren), de cliëntenplanning, het elektronisch cliëntendossier en de cliëntagenda.

Customer Relationship Management (CRM)
Cormel IT Services heeft gekozen voor het ontwikkelen van een eigen CRM–module. De volledige integratie in QIC maakt eenvoudig en intuïtief gebruik van deze module mogelijk. Gebruikers hoeven het programma niet te beëindigen, ze gebruiken dezelfde schermlay-out en beschikken over alle cliëntinformatie die in QIC aanwezig is. De CRM-module is specifiek voor zorginstellingen ontwikkeld en volgt en ondersteunt de relatie met de cliënt. Hij verstrekt informatie over het tijdig en correct afhandelen van activiteiten die betrekking hebben op de cliënt. Alle cliëntgerelateerde registratie in QIC raakt de CRM-module.