Mobiel platform voor ambulante medewerkers

Met QIC Mobile kan de informatie in QIC via diverse mobiele platforms aan medewerkers ter beschikking worden gesteld. Tijdsregistratie, informatie over het zorgleefplan, rapportage, berichtenmodule en overdracht zijn zo overal en altijd beschikbaar.

QIC Mobile heeft bewezen de efficiëntie van het werkproces aanzienlijk te verhogen en bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg. QIC Mobile is volledig geïntegreerd in QIC. Er hoeven geen interfaces of koppelingen te worden gemaakt. De informatie wordt zowel online als offline ter beschikking gesteld aan de gebruiker van het QIC Mobile Device, veelal een of een smartphone of tablet.