Medicatieveiligheid

Sittard, november 2017

Helaas gebeurt het nog regelmatig dat door verkeerd voorschijven van medicatie, onnodig, ongewenste situaties ontstaan. Medicatie is een van de drie meest risicovolle processen op een verpleegafdeling van een ziekenhuis. Niet voor niets dat medicatieveiligheid steeds hoger op de agenda komt te staan van de IGZ, het ministerie en ziekenhuizen zelf.

 

Meer dan de helft van verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg vindt dubbele medicatiecontrole noodzakelijk en nog eens ruim een derde vindt dit wenselijk. Medicijndispensers vindt 71 procent van de zorgverleners noodzakelijk of wenselijk. Desondanks wordt er nog te weinig gebruikt gemaakt van digitale dubbele medicatiecontrole en dit is betreurenswaardig.

 

Slechts 22 procent van de zorgverleners geeft in 2017 aan gebruik te maken van digitale dubbele medicatie controle. Er ligt dus een behoorlijke kloof tussen de wens en gebruik van de medicatiecontrole. Volgens Nictiz zal het gebruik toenemen doordat er steeds meer (mobiele) applicaties ontwikkeld worden en beschikbaar zijn.

 

Cormel IT Services onderstreept dit en wij hebben derhalve ook de ‘Medicatiecontrole app’ ontwikkelt. De medicatiecontrole is volledig geïntegreerd in onze app: QIC Mobile. De zorgmedewerker kan een controle aanvraag versturen via zijn smartphone of tablet. Dit maakt de fysieke aanwezigheid van twee medewerkers overbodig. De medewerker maakt een foto van het medicijn en de toedienlijst en verstuurt de aanvraag naar een collega of groep van collega’s. Een collega kan de aanvraag snel en eenvoudig goed- of afkeuren. Om fouten te voorkomen en de registratielast te minimaliseren, is de app zo eenvoudig mogelijk gehouden.

Terug naar nieuws overzicht