Productfolders

QIC Productenfolder
Deze productenfolder geeft u een korte impressie van onze software-oplossingen. Hierin maakt u snel en kort kennis met de producten en diensten van Cormel IT Services. Hierdoor krijgt u een goed beeld van de toegevoegde waarde van QIC voor uw organisatie.

Download productfolder

 


QIC Mobile
De overheid stimuleert ouderen langer thuis te blijven wonen. In combinatie met de vergrijzing leidt dit tot een toename van de extramurale zorg. Mobiel werken speelt daarbij een steeds grotere rol. Het is belangrijk uw medewerkers hierbij optimaal te ondersteunen. Slimme ICT-oplossingen leveren daar een onmisbare bijdrage aan. Cormel IT Services biedt een eenvoudige digitale oplossing voor de ondersteuning van medewerkers in de extramurale zorg: QIC Mobile.

Download productfolder

 


Medicatiecontrole in QIC Mobile
Medicatiefouten hebben een grote impact op de gezondheidszorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat dan ook gerichter toezicht houden op medicatie-veiligheid. Dit geldt speciaal voor de risicovolle medicatie die staat op de ‘dubbel te paraferenlijst’. Voordat die verstrekt wordt, dienen twee medewerkers akkoord te zijn met de verstrekking: het zogeheten dubbel paraferen. Cormel IT Services biedt een eenvoudige digitale oplossing voor de bewaking van de medicatieveiligheid: Medicatiecontrole in QIC Mobile.

Download productfolder

 


QIC Questio
Om de zorg betaalbaar te houden, is het nodig efficiënter te werken. Dat kan onder meer door goed gebruik te maken van ICT-oplossingen. Zorginstellingen gaan dan ook steeds meer digitaal werken. Desondanks wordt bij vragenlijsten en formulieren nog vaak gebruikt gemaakt van papier. Dat kan beter en efficiënter: met QIC Questio van Cormel IT Services.

Download productfolder

 De QIC App

De nieuwe QIC App van Cormel IT Services ondersteunt wijkverpleegkundigen bij het opstellen van een zorgindicatie conform het Omaha-classificatiesysteem. De ingebouwde zoekfunctie helpt bij het vinden van de juiste aandachtsgebieden en acties. Tevens is het mogelijk om op een eenvoudige manier metingen vast te leggen. Daardoor wordt in korte tijd een hoogwaardig en eenduidig zorgplan opgesteld. Tegelijk behoudt de medewerker voldoende vrijheid voor eigen input.

Download productfolder

 
Cliëntportaal

Het doel van het cliëntportaal is de cliënt, mantelzorger en zorginstelling op een toegankelijke en veilige manier zorginhoudelijke gegevens met elkaar te laten delen. Door een laagdrempelige toegang voor cliënten en mantelzorgers tot zorggegevens wordt de betrokkenheid bij de zorgverlening vergroot wat de kwaliteit van zorg ten goede komt.

Download productfolder

 
QIC Capaciteitsplanner

De QIC MPX Capaciteitsplanner vereenvoudigt en verhoogt de kwaliteit van het roosterproces voor zorgorganisaties op zowel operationeel als tactisch niveau, zodat roosteraar én organisatie goed onderbouwde beslissingen kunnen nemen. Het uitgangspunt is roosteren op basis van de zorgvraag met een zo hoog mogelijke continuïteit en kwaliteit voor de cliënt, medewerker en organisatie. Doordat het rooster als input dient voor de planning ligt hier de basis voor de continuïteit. Middels repeterende (basis) roosters en zelfroostering kan de Capaciteitsplanner hierin ondersteunen.

Download productfolder

 
QIC Medewerkerportaal

Het online inzien van roosters en planning is een must voor een efficiënte organisatie en draagt bij aan de tevredenheid van uw medewerkers. Snel, betaalbaar en eenvoudig zijn daarbij de trefwoorden. Dankzij het medewerkerportaal hebben de professionals in uw organisatie een laagdrempelige toegang tot al hun gegevens. Roosters en planning inzien, diensten ruilen, kilometers registreren, inschrijven op openstaande diensten, verlof aanvragen en nog veel meer… En dat 24 uur per dag.

Download productfolder

 Advanced Care Planner
De Advanced Care Planner (ACP) ondersteunt het complexe planningsproces in de thuiszorg op zowel operationeel als tactisch niveau, zodat planner én organisatie goed onderbouwde beslissingen kunnen nemen. De kwaliteit van het planningsproces wordt aanzienlijk verbeterd en er is tevens minder tijd benodigd voor de dagelijkse planningspuzzel. De Advanced Care Planner helpt het zorglogistieke proces onder controle te krijgen en ondersteunt bij het leveren van vraaggestuurde zorg. Met de Advanced Care Planner kan de zorginstelling de voor haar optimale balans tussen cliënt-tevredenheid, medewerkertevredenheid en efficiency van de organisatie vinden.

Download productfolder