Nieuwsbrieven

Cormelzine 5
Hulp voor de wijkverpleegkundige bij de indicatie en het toewijzen van zorg.
Dit nummer staat volledig in het teken van classificeren middels Omaha System. Verschillende professionals komen aan het woord en delen hun ervaringen met het Omaha classificatiesysteem en hoe QIC en de QIC App hen hierbij ondersteund.

Download Cormelzine 5

 Cormelzine 4
Doelmatigheid en kwaliteit gaan hand in hand

In dit nummer een interview met GroenekruisDomicura over de laatste ontwikkelingen en de jarenlange samenwerking tussen Cormel IT Services en GroenekruisDomicura.

Download Cormelzine 4Cormelzine 3
Sneller en efficiënt werken bij Zorgpartners Midden-Holland

In dit nummer een interview met Zorgpartners Midden-Holland waarbij drie gebruikers van QIC uit de caresector aan het woord komen. Daarnaast een interview met Zorgcentrum De Gelderhorst die gekozen hebben voor Cormel IT Services als ECD-leverancier.

Download Cromelzine 3Cormelzine 2
Eenheid van taal is nodig

In dit nummer een interview met Actiz over de noodzaak van eenheid van taal. Er wordt ingegaan op de integratie van de medische en zorgmodule binnen QIC. Tevens in deze nieuwsbrief een interview met CompuGroup Medical Nederland over hun oplossingen en de integratie van hun elektronisch voorschrijf systeem (EVS) met QIC.

Download Cormelzine 2Cormelzine 1
Ik heb nooit het gevoel dat ik moet wachten...

Deze eerste nieuwsbrief staat in het teken van elektronisch voorschrijven en hoe dit is geregeld in QIC. Daarnaast wordt ingegaan op de Automatische Cliëntplanner.

Download Cormelzine 1