Privacyverklaring en Disclaimer

Born, 25 augustus 2018
Privacyverklaring & Disclaimer

Cormel IT Services hecht veel waarde aan uw privacy en aan het beschermen van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn verplicht u te informeren over uw privacyrechten en de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.
In deze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Uw gegevens bij Cormel IT Services
De website van Cormel IT Services richt zich enkel op de relatie met klanten. Voor het verstrekken van informatie, opgeven voor de nieuwsbrief of beursbezoek vragen wij uw naam en zakelijke contactgegevens. Met uw toestemming gebruiken wij deze gegevens tot 3 jaar na het laatste contact of tot intrekken van uw toestemming. Het intrekken van deze toestemming kan middels een email aan info@cormel.nl.
Cormel IT Services gebruikt de door u verstrekte contactgegevens slechts voor haar eigen commerciële doeleinden. Het is mogelijk dat Cormel IT Services een externe partij inschakelt voor hulp met marketinganalyse of andere diensten. Cormel IT Services verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Cormel IT Services verwerkt geen gegevens buiten de EU.
Voor de beveiliging van gegevens heeft Cormel IT Services een kwaliteitssysteem voor informatiebeveiliging volgens de norm ISO27001 ingericht. Een externe partij controleert jaarlijks de doeltreffendheid van de informatiebeveiliging.

Gegevensverwerking namens klanten
Cormel IT Services verzorgt de hosting en beheer van zorggegevens voor meerdere zorginstellingen in de thuiszorg en verzorgings- en verpleeghuizen. De betreffende zorginstellingen zijn steeds verantwoordelijk voor uw gegevens. Zij bepalen waarvoor uw gegevens gebruikt worden en hoe lang deze bewaard worden. Recht op inzage, afschrift, correctie en wissen wordt ook via uw zorginstelling geregeld. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van uw zorginstelling.

Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer?
De Cormel IT Services-website maakt gebruik van analytische en functionele cookies die gericht zijn op het functioneren van de website. Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

Uw privacy rechten.
Voor vragen over uw persoonsgegevens, zoals inzage, afschrift, correctie of verwijdering kunt u zich richten tot Cormel IT Services. De contactgegevens staan onder in deze verklaring vermeld.
Voor andere vragen of klachten over privacy kunt u zich richten tot de functionaris Gegevensbescherming of in het uiterste geval de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer
Cormel IT Services sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site en het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Cormel IT Services kunt u contact opnemen met:

Cormel IT Services Services B.V.
Holtum Noordweg 11-7, 6121 RE Born
Telefoon 046 457 45 90
Email: info@cormel.nl
KvK Sittard 14070179