De zorgvuldige implementatie van QIC

Iedereen zegt het, maar wie maakt het waar? Een zorgvuldige implementatie is cruciaal voor het goed functioneren van een ECD.

Voordat we starten met de implementatie van QIC, voeren we een aantal gesprekken met u. Dit noemen we een VIQ: Vooronderzoek Implementatie QIC. Spelen er nog andere, mogelijk interfererende projecten? Zijn er organisatorische wijzigingen die in het projectplan meegenomen moeten worden? Dit soort vragen komt onder meer aan de orde tijdens het VIQ.

Op die manier vergaren we de informatie die nodig is voor de volgende stap, het opstellen van het PID: het Project Initiatie Document. In het PID worden de projectstructuur, de planning en de resultaten per mijlpaal opgenomen. De implementatie zelf verloopt via de Prince 2-methodiek en kent drie fases per projectfase: projectinitiatie, projectrealisatie en projectdecharge.

De voortgangsrapportage vindt plaats aan de hand van een zogenoemde BAI: Besluiten, Actiepunten en Issuelijst. We ondersteunen elk project met standaarddocumentatie en SharePoint zodat iedereen op elk moment over de gewenste informatie beschikt en de vorderingen kan volgen.