Bundeling van expertise verbetert kwaliteit

Cormel IT Services streeft naar de best mogelijke dienstverlening. Om dat doel te bereiken, werken wij samen met partners. Gerenommeerde partners die garant staan voor kwaliteit en een waardevolle bijdrage leveren aan de versterking van uw en onze concurrentiepositie.

Reports

Reports is sterk in het slim, snel en helder vertalen van data naar managementinformatie. Op zo’n manier dat iedereen het begrijpt en de besluitvorming makkelijker wordt. Reports combineert data uit QIC met data niet alleen uit o.a. financiële en HR applicaties, maar ook uit open databronnen als Zorgkaart Nederland etc. Zo ontstaat een volledig beeld over de organisatie, processen en omgeving.
www.reports.nl

Mateum

Cormel IT Services heeft een meerderheidsbelang in Mateum (overig belang is in handen van de Universiteit Maastricht). Mateum levert consultancy en technologie op het gebied van planning en optimalisatie voor innovatieve bedrijfsprocessen. Processen die ook binnen QIC worden gebruikt. Gerenommeerde bedrijven als het academisch ziekenhuis Maastricht, ORBIS zorgconcern, ANWB, Vodafone, NS en DSM behoren tot de klantenkring van Mateum. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Mateum.
www.mateum.nl

Gerimedica
GeriMedica is een spin-off van het VU medisch centrum, ontstaan in 2007. GeriMedica ondersteunt behandelaren in de chronische zorg in hun multidisciplinaire werkwijze door middel van software, organisatieadvies en kennis. Het EPD van GeriMedica “Ysis” biedt een totaaloplossing voor expertise-/behandelcentra. Naast een gespecialiseerd dossier voor behandeldisciplines, worden ook financieel/administratieve werkprocessen ondersteund en biedt het uitgebreide mogelijkheden voor integratie met externe systemen in de keten. De professional wordt ondersteund met vakinhoudelijke informatie. Daarnaast wordt, indien mogelijk, data beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. De samenwerking met Cormel is voor GeriMedica een logische keuze geweest. Zorginstellingen krijgen ‘the best of both worlds’ door te kiezen voor een combinatie van QIC met Ysis.
www.gerimedica.nl

CGM Nederland
CompuGroup Medical Nederland is een 100% dochter van CompuGroup Medical AG. In Nederland bedient CompuGroup Medical meer dan 3200 klanten in de eerstelijns zorg (Huisartsen, Apotheekhoudende Huisartsen, Apotheken, Zorggroepen, Politheken, HAP), met meer dan 200 medewerkers verdeelt over 3 locaties (Amsterdam, Echt, Zoetermeer). CompuGroup Medical Nederland levert ook de hardware- en netwerkinstallaties en bijbehorende gebruikerstrainingen.
www.cgm.com

Medimo
Het Medimo EVS onderscheidt zich op meer dan 1000 locaties in Nederland van andere systemen door de gebruiksvriendelijkheid, snelheid, functionaliteiten en flexibiliteit. Medimo is daarmee het meest gebruikte EVS op dit moment in de Nederlandse verzorgings- en verpleeghuizen en revalidatieklinieken.
www.medimo.nl

InterSystems
Cormel IT heeft InterSystems Ensemble® gekozen als standaard koppelingsplatform met QIC, de QIC- connector. Op deze manier kan Cormel IT Services sneller en eenvoudiger koppelingen realiseren en tevens het implementatie traject verkorten en efficiënter laten verlopen. Deze keuze om internationale standaarden te gebruiken, biedt meteen de mogelijkheid om gegevens op een uniforme manier uit te wisselen met de ziekenhuizen.

InterSystems ontwikkelt geavanceerd datamanagement, connectiviteit en analyse technologie waarmee klanten baanbrekend werk kunnen leveren in de gezondheidszorg, de financiële dienstverlening, voor de overheid, nutsbedrijven en andere sectoren die de beste performantie en betrouwbaarheid van hun software eisen. www.intersystems.com

Inforay
In de zorg willen bestuurders, budgethouders en afdelingshoofden van Financiën, Control en Informatievoorziening samen de beleidsplannen succesvol realiseren. Bestuurders hebben managementinformatie nodig om de voortgang te monitoren van de uitvoering van hun beleidsplan. Budgethouders krijgen steeds meer verantwoordelijkheden en willen specifieke informatie om tijdig te weten hoe ze ervoor staan en hoe het beter kan. FC&I wil meer tijd voor analyse en anticiperen op marktontwikkelingen.

Cormel levert hiervoor rapportages gemaakt met de Business Intelligence technologie en functionaliteit van Inforay. Als u ook informatie uit andere applicaties dan QiC wilt ontsluiten ( exploitatie, verzuim, salaris, rooster, planning, kwaliteit, …) dan is deze omgeving uit te breiden o.b.v. van de Inforay technologie zodat geïntegreerde stuurinformatie en dashboards ter beschikking komen voor de gehele organisatie.

De Dashboards en Stuurinformatie Applicatie hiervoor worden door Inforay continu verrijkt met best practices uit de zorg en actueel gehouden aan wet- en regelgeving. De sleutel hierbij is samenwerking, middels het unieke Share in Care platform. Hieraan nemen tientallen zorgorganisaties deel die hun kennis en resultaten delen. Inforay is hiermee marktleider geworden in de sectoren Geestelijke Gezondheidszorg, Gehandicaptenzorg en Verpleging Verzorging & Thuiszorg.

Inforay is de snelst groeiende leverancier van Business Intelligence software voor de gezondheidszorg. Inforay biedt net als andere Business Intelligence leveranciers technologie voor ad hoc vragen, eigen ontwikkelingen en beheer zodat organisaties niet meer afhankelijk zijn van externe inhuur. Maar Inforay biedt ook analytische applicaties, compleet met datawarehouse, rapportages en dashboards die direct al in de basis informatiebehoefte voorzien.
www.inforay.nl

Zorgplan
Zorgplan maakt veranderingen in de zorg werkbaar! Dit doen we door kennis van de inhoud, wetgeving en financiële kaders van de zorg te vertalen naar praktische tools, trainingen en advies. Kijk op www.zorgplan.nl voor onze trainingen, projecten en experts.

Angela van Dongen (Omaha System Support)
De Omaha-training wordt verzorgd door Angela van Dongen, opleider, trainer en intervisiebegeleider voor zorg en welzijn. Zij is aangesloten bij Vilans en als geregistreerd Omaha-trainer lid van Omaha System en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. In de Omaha-training komt de algemene theorie aan de orde en vervolgens gaan de verpleegkundigen aan de hand van een praktijksituatie direct aan de slag met het Omaha-classificeren. De oefening vindt in eerste instantie plenair plaats. Na de eerste bijeenkomst kunnen de deelnemers meteen het aangeleerde toepassen in hun eigen praktijk. In de tweede bijeenkomst gaan de deelnemers verder met het leren van de classificatie door elkaars casuïstiek te toetsen.
www.angelavandongen.nl

Intercept en zorg
Intercept stelt haar klanten in staat om goede en cliëntgerichte zorg te leveren. Hiervoor is de organisatie afhankelijk van betrouwbare informatievoorziening. Informatie moet steeds sneller beschikbaar zijn en de integriteit moet vanzelfsprekend zijn. Voor veel organisaties is onduidelijk wat er nu precies afspeelt binnen ICT en hoe de informatievoorziening tot stand komt. Dit betekent ook dat risico’s vaak niet bekend zijn en dat er geen passende maatregelen zijn getroffen. Intercept maakt deze blackbox inzichtelijk en begrijpelijk voor de organisatie. Ons doel is om een optimaal niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie en informatiesystemen te realiseren en te borgen. Intercept stelt dat het fundament van een goede informatievoorziening wordt gecreëerd met een afgestemd beleid, goede informatiebeveiliging (organisatorisch en technisch), continuïteit en risicobeperking.

Door de ervaring is Intercept in staat om een praktische oplossing te implementeren waarbij ruimte is voor zowel standaardisatie als maatwerk. Het uitgangspunt is een omgeving die eenvoudig is in het beheer maar toch voldoet aan de wensen van de organisatie. Intercept doet dit niet door een standaard oplossing te plaatsen, maar kijken met een bedrijfskundige blik naar de organisatie en stemmen af wat nodig is om de organisatie optimaal te ondersteunen in het beperken van risico’s en het optimaal benutten van ICT mogelijkheden.

Vanuit de praktijkervaring en beproefde modellen, identificeert Intercept 3 pilaren die het fundament vormen van de IT-organisatie.
• Randvoorwaarden en kaders;
• Mensen en processen;
• Techniek en allocatie.

Om dit fundament te realiseren starten wij met een nulmeting van uw informatievoorziening. Als resultaat leveren Intercept u een uitgebreide analyse en een actieplan voor korte en lange termijn. Desgewenst kan Intercept u ondersteunen om een ICT roadmap voor de komende jaren te ontwikkelen. Vanuit deze 3 pilaren als fundament kunt u, naast bovenstaande dienstverlening ook aan het volgende denken: risicomanagement, compliancy check, nulmeting infrastructuur, uitbesteding IT en applicatie beheer van onder andere mensen, processen en techniek.
www.intercept.nl